Máy vặt lông gà vịt

Liên hệ

‘+ Máy vặt lông gà 50 cm trung bình mỗi mẻ làm sạch 1-2 con/20s

+ Tỷ lệ làm sạch 98% trền gà, 85% trên vịt

+ Tiết kiệm chi phí, tiết kệm thời gian, an toàn và đảm bảo vệ sinh

       0965.060.363
Bấm gọi : 0936.554.123
Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Liên hệ